• NFT Ventures

NFT's första IPO


ZignSec AB:s aktier upptogs igår, måndag, till handel på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. ZignSec är verksamma inom området “Regtech” och mer specifikt tillhandahåller ZignSec en plattform för digitala identiteter och närliggande områden. Visionen är att bli en ledande spelare i Europa i sitt verksamhetsområde.


Mer information om emissionen hittar du hos Fintechtoday eller Zignsec.

Recent Posts

See All

New addition to the NFT-Group - FintechFactory

FintechFactory is a joint venture with OnlineFactory, which is an outsourcing company located in Manila, Philippines. FintechFactory will offer high-quality offshore outsourcing services, specialized